Kultúrne a historické pamiatky

Nechávame históriu písať ďalšie príbehy. Rekonštrukcie pamiatok tvoria dôležitú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Projekty sa realizujú s cieľom zachovať ich autenticitu a pôvodný charakter, pričom sa berie do úvahy i ich funkčnosť a prispôsobenie sa súčasným potrebám.

Rekonštrukcia kasárne na Kulturpark, Košice
Obnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky – Železná studienka
Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna
Rekonštrukcia historickej jazdiarne, Trebišov
Rekonštrukcia kaštieľa, Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia kaštieľa a nádvoria spoločenských stretnutí, Ostratice

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia