BUILDING INFORMATION MODELING

Informačný model stavby „BIM“ je nový spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a celého zvyšného životného cyklu budovy. V BIM-e nie je cieľom vytvoriť iba 3D informačný model ale zabezpečiť kvalitné, pravdivé a ľahko dostupné informácie o budove počas celého životného cyklu.

Kopčianka Bratislava

Na projekte Kopčianka sme použili pri výstavbe 3D model pre rýchlejšiu orientáciu a riešenie sporných miest pri výstavbe. 3D model používali pracovníci priamo na stavbe pomocou tabletu. V rámci výstavby bolo použité spoločné dátové prostredie DALUX. V rámci DALUX-u sme na stavbe zabezpečili aktuálnu dokumentáciu, evidovanie vád/nedorobkov priamo s dodávateľmi, kontrolné plány a odovzdávacie protokoly. CDE (Common Data Environment) alebo spoločné dátové prostredie nám pomáha efektívnejšie riešiť celý proces prípravy a výstavby.

Metrostav, BIM
Metrostav, BIM

Popradská Košice

V rámci projektu Popradská sme formulovali požiadavky investora na BIM riešenie. Tieto požiadavky boli zadané projektantom na vypracovanie informačného modelu stavby. V prípravnej fáze sme koordinovali projekt pomocou odovzdávaných modelov. Počas realizácie je na stavbe taktiež nasadené CDE riešenie DALUX v ktorom riadime stavebnú výrobu a stavba má k dispozícii aktuálny BIM model + 2D dokumentáciu.

Ďalšie projekty

V rámci realizovaných projektov sa bežne stretávame s informačnými modelmi rôznych stavieb. Pri našich realizáciách nám mnohokrát informačný model dopomohol k dôkladnejšej príprave projektu a následne aj k realizácii.

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia