ELEKTROINŠTALÁCIE

Naše stredisko zabezpečuje kompletnú montáž nových elektroinštalácii ako aj rekonštrukcie a opravy starej elektroinštalácie. Zároveň dodávame kompletnú montáž silnoprúdových inštalácii vrátane ochrany pred bleskom LPS. Realizujeme inštalácie od bytových jednotiek cez administratívne budovy, nákupné centrá ako aj elektroinštalačné práce a dodávky v halových objektoch.

metrostav, elektroinstalacie
metrostav, elektroinstalacie
AC Hotels Marriott

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia