Bytová výstavba

Našim cieľom pri bytovej výstavbe je moderná mestská obnova zahrňujúca jednak revitalizáciu nevyužívaných brownfieldov ako aj výstavbu nových bytových komplexov na nových územiach, ktorých snahou je citlivo rešpektovať okolitú krajinu a susediacu zástavbu. Zabezpečujeme nové kvalitné bývanie na celom území Slovenska s dôrazom na vysokú kvalitu použitých materiálov, kvalitu prác a zároveň plnením vysokých fyzikálno-technických a ekologických požiadaviek sa snažíme prispievať k zníženiu emisií skleníkových plynov a pomáhame chrániť životné prostredie. V našom portfóliu máme taktiež revitalizáciu existujúceho bytového fondu rovnako so zameraním na úspornosť a ekologickosť prevádzky. Našimi zadávateľmi sú investori tak z verejného ako i z privátneho sektora vrátane nášho vlastného developmentu.

Slnečnice POP, Bratislava
Výstavba rezidencie Mlynská bašta, Košice
Bytový dom Pod Lesom, Dolný Smokovec
Rekonštrukcia bytového domu Pari, Bratislava
Bytový dom Bellatrix, Košice
Výstavba Villa Cosmopolitan, Bratislava

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia