Kultúrne a historické pamiatky

Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna, Bratislava

Doba výstavby:
02/2022 - 3. štvrťrok 2023

Späť k projektom


Počas rekonštrukcie a modernizácie bude vymenená divadelná technológia. Divadlo tiež získa nové prevádzkové zázemie a zmodernizované hľadisko. Celý proces rekonštrukcie sa začne búracími prácami a úpravou novej konštrukcie strechy. Následne budú práce pokračovať vo vnútri objektu. Súčasťou rekonštrukcie sú aj nové inžinierske siete ako prípojka vody či kanalizácia. Projekt rovnako počíta s parkovou úpravou, rekonštrukciou komunikácií a spevnených plôch.

Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia