Občianska výstavba

Rekonštrukcia domova sociálnych služieb, Žiar nad Hronom

Doba výstavby:
07/2012 - 11/2013

Späť k projektom


Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov stavebne vyriešila modernizáciu trojpodlažného objektu bez zásahov do existujúcich nosných konštrukcií. Stavebné práce sa vykonávali počas prítomnosti obyvateľov objektu a personálu. Najväčšou zmenou prešlo vonkajšie opláštenie, vstupná hala, ktorá zároveň supluje návštevnícku miestnosť, knižnica a priestor občerstvenia na prízemí objektu. Kompletnou rekonštrukciou prešli všetky tri podlažia, ako aj suterén a prízemie. Dbalo sa najmä o zlepšenie využitia priestoru ťažko mobilných a imobilných pacientov.

Rekonštrukcia domova sociálnych služieb, Žiar nad Hronom

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia