Polyfunkčné projekty

Výstavba polyfunkčného objektu Best, Bratislava

Doba výstavby:
09/2006 - 06/2008

Späť k projektom


Priestorovo rozsiahly objekt je založený na železobetónových pásoch a pätkách. Jeho základ tvorí dvojpodlažná podnož vstupných a nebytových priestorov, z ktorej vyrastajú dva šesť nadpodlažné bloky s ustúpeným strešným poschodím

Výstavba polyfunkčného objektu Best, Bratislava

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia