Šport a rekreácia

Výstavba športovo rekreačno kongresového areálu, Šamorín

Doba výstavby:
06/2014 - 06/2016

Späť k projektom


Rekreačno športovo kongresový areál je multifunkčný areál, ktorý ponúka výborné podmienky pre rôzne podujatia, oddych, šport a relax. Predmetom diela bola realizácia: priestorov pre univerzitu (aula, knižnica, učebne); hotelovej časti (štyri objekty) a ubytovne pre študentov (jeden objekt), ktoré pozostávajú z rekonštrukcie 5-tich päťpodlažných objektov a zároveň z výstavby ich nadstavbových časti ; prístavby pavilónu, kde sa nachádzajú laboratória; VIP recepcia, skladové časti a školiace centrá; bowlingový bar, spojovacie kŕčky; energetické centrum.

Výstavba športovo rekreačno kongresového areálu, Šamorín

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia